Firmware Geliştirme

ARM7 Geliştirme Sistemimizi ve Micro C Derleyicimizi kullanarak çoğunlukla C’de ürün yazılımı geliştiriyoruz. Montaj dili, hız veya kompakt kod boyutu gerektiğinde yerini alır. BASCOM BASIC Derleyicimiz ayrıca 8051 ve AVR mikro denetleyicileri için çok kompakt kod üretir ve orta düzey uygulamalar için bir üretkenlik aracıdır.

Proje geliştirme için yaygın olarak Micro-IDE kullanıyoruz. Micro-IDE, BiPOM Electronics tarafından özellikle hızlı proje geliştirme için geliştirilmiştir. Ayrıca geliştirme süresini kısaltmak ve anında dokümantasyon üretmek için 8051, 68HC08, 68HC11 ve 68HC12 mikrodenetleyiciler için simülatörlerimiz bulunmaktadır.

Ayrıca SDCC C Compiler , 8051 ve ARM platformları için Keil C ve ARM platformu için IAR C derleyicileri konusunda da deneyime sahibiz. BiPOM Electronics, Keil web sitesinde Keil Danışmanı olarak listelenmiştir.

Mikrodenetleyici Aileleri: 8051, AVR , PIC , MSP430 , 68HCXX , AMR7 , AMR9 , BASIC Stamp .

Diller: C, C++, BASIC, Assembly, Flowcode.

BiPOM, ARM işlemcilere dayalı gömülü Linux sistemleri konusunda kapsamlı deneyime sahiptir.