IoT Uygulamaları

Güneş Enerji Santralleri (GES) için uzaktan algılama ve kontrol sistemleri

Logar Su Seviye Ölçüm Sistemleri

Endüstriyel Makine/Kalıp Sıcaklık Kontrol Sistemleri

Endüstriyel Makine Operasyon Kontrol Sistemleri